ترمو وود Tag

همواره جنگل ها به عنوان تامین کننده اصلی صنعت کاغذ و چوب به شمار می رفتند و با توجه به سطح خیلی محدود آن ها، استفاده بهینه از این مواد بسیار ارزشمند می تواند علاوه بر حفظ جنگل ها به عنوان سرمایه ملی، نقش مهمی در ارزش افزوده بالای اقتصادی داشته باشد. یکی از راهکارهای اساسی جهت استفاده بهینه از...